Hvordan vi skaper verdi

Utvikler bæredyktige selskaper gjennom aktivt og ansvarlig eierskap

BEWI Invests verdiskapningsstrategi

BEWI Invest skaper verdier ved å kombinere industriell kunnskap med finansiell styrke. Gjennom årene har vi bygget opp omfattende kompetanse ved å gjennomføre komplekse transaksjoner og integrere selskaper. Vi samarbeider tett med våre porteføljeselskaper for å utvikle strategier, vekstinitiativer, operasjonelle forbedringer, optimalisere finansiering og gjennomføre transaksjoner.

Vår idé er å samle utviklingsorienterte virksomheter i et sterkt fellesskap for å utløse et større potensial. Når vi går inn som eiere, inviterer vi selskapene inn i BEWI-familien. Ved å forene selskapene og mennesker med unike kvaliteter, skaper vi større verdier enn de gjorde hver for seg.

Som en del av vår familie, får man tilgang til et fellesskap og ressurser samtidig som kjernekvalitetene består. Vi lærer av og utfordrer hverandre. Å skape merverdi på tvers av hele porteføljen er et mål og et verktøy. Det er selve BEWI-metoden.

Gjennom våre porteføljeselskaper, er det skapt store verdier og tusenvis av trygge, lønnsomme arbeidsplasser. Alt vi skaper, skaper vi sammen med andre. Våre ansatte er det mest verdifulle vi har.

Kapital, kunnskap og kapasitet er ofte kritiske faktorer for de som ønsker å bygge noe stort. Det er dette BEWI Invest står for.


Slik bygger vi et ledende fellesskap av selskaper og mennesker som tror på kontinuerlig forbedring. Vi tror på store ambisjoner og modige mål. Vi tror på vekst, lønnsomhet og bærekraft som grunnlaget for vellykkede virksomheter. Vi tror at vi blir større og sterkere sammen med andre. Og vi tror på evighetens perspektiv.


Våre verdiskapningsprinsipper

Langsiktig industrielt perspektiv

Verdiskapning gjennom gründer-mentalitet og et engasjert eierskap

Akselerere vekst

Utnytte industrinettverket for å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, forbedre lønnsomheten og optimalisere finansieringen.

Utnytte interne kapasiteter

Utnytte tiår med industriell erfaring for å optimalisere drift og strategi

Forene interesser

Forene interesser mellom ledelse og eiere i porteføljeselskaper ved å tilby deleierskap og langsiktige insentivmodeller.