Personvernerklæring

Generelt

BEWI Invest AS (BEWI), er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og personvernrettigheter Vi er opptatt av at du skal føle trygghet i forhold til hvordan vi behandler personlig data i din interaksjon med oss Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt (bewiinvest.com) eller bruker våre tjenester.

Vi bruker dine personopplysninger for å muliggjøre driften av virksomheten vår og oppfylle våre forpliktelser og ansvar overfor deg, gjeldende lover og direktiver, og god bransjepraksis. Denne personvernerklæringen gjelder for deg som abonnent på våre pressemeldinger, jobbsøker eller kontaktperson for en av våre samarbeidspartnere, kunder, leverandører eller investorer. Denne personvernerklæringen gjelder også for deg hvis vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med en due diligence-prosess i forbindelse med en potensiell oppkjøp av et selskap utført av eller på vegne av BEWI.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger

BEWI er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i samsvar med gjeldende lovgivning. Du vil finne vår kontaktinformasjon nederst i denne Personvernerklæringen

Vår behandling av dine personopplysninger

HVIS DU ER KONTAKTPERSON FOR EN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE, KUNDER, LEVERANDØRER ELLER INVESTORER

BEWI behandler dine kontaktopplysninger, som navn, stilling, e-postadresse, telefonnummer og adresse, for å effektivt håndtere vår avtale og vårt forretningsforhold med deg eller selskapet eller organisasjonen du handler på vegne av, og der det er relevant, for etablering og forsvar av rettslige krav. Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av våre og din arbeidsgivers (hvis relevant) legitime interesser for utførelse og administrasjon av kontrakten eller for å beskytte våre juridiske interesser. For å administrere avtalen vil dataene bli lagret så lenge kontrakten er gyldig og i en periode på 1 år etter at den er avsluttet, eller en lengre periode som kreves av loven.

HVIS DU SØKER OM EN STILLING I BEWI GJENNOM VÅR NETTSIDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE

BEWI samler vanligvis inn personopplysninger direkte fra deg når du søker jobb hos oss. Vi kan også samle inn personopplysninger om deg fra tredjeparter i løpet av vår rekrutteringsprosess. Vi samler inn data:

  • Gjennom e-poster sendt til og fra BEWI.
  • Gjennom intervjuer eller andre former for vurdering.
  • Fra dine referanser
  • Fra tidligere arbeidsgivere, etter å ha informert deg om at vi gjør det.

Vi kan også samle inn eller motta informasjon om deg fra andre kilder, slik som

  • Offentlige registre
  • I noen tilfeller: sosiale medieplattformer, som Facebook og Instagram, som vi vil informere deg om på forhånd.

Behandling er nødvendig før inngåelse av en arbeidsavtale med deg, for eksempel for administrering av søknaden din, håndtering av rekrutteringsprosessen og for å vurdere og bekrefte din egnethet for ansettelse.

Vi trenger også å behandle personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning, slik som arbeidsrett, og for å svare på din forespørsel om å utøve dine rettigheter under GDPR.

Til slutt er behandling nødvendig for formålene med våre legitime interesser for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, slik som Diskrimineringsloven.

Hvis vi ansetter deg, vil eventuelle relevante personopplysninger som er samlet inn i løpet av din pre-ansettelsesperiode, bli en del av dine personaldokumenter og vil bli oppbevart i samsvar med vår personvernerklæring for ansatte.

Hvis vi ikke ansetter deg og du har gitt oss ditt samtykke til å beholde dine opplysninger i vår rekrutteringsdatabase, vil vi oppbevare dine personopplysninger i en begrenset periode for å vurdere deg for fremtidige jobbmuligheter basert på ditt samtykke.

HVIS DU ABONNERER PÅ VÅRE PRESSEMELDINGER

BEWI vil behandle din e-postadresse når du abonnerer for å motta våre pressemeldinger. I dette tilfellet er behandlingen av dine personopplysninger basert på ditt samtykke. Du vil kunne melde deg av denne e-postlisten når som helst, i så fall vil vi slette din e-postadresse fra våre systemer.

MARKEDSFØRING
Vi kan markedsføre våre forretningsaktiviteter og invitere deg til arrangementer. Vi baserer denne behandlingen på en berettiget interesse, ettersom vi vurderer at vår interesse i å sende deg generell eller segmentert markedsføring overstiger din interesse i å beskytte personvernet ditt.

FOR OPPKJØP AV SELSKAPER

Vi kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med en potensiell oppkjøp av et selskap eller en omstrukturering av BEWI. Vi baserer denne behandlingen på en legitim interesse, da vi vurderer at vår interesse i å muliggjøre og evaluere en oppkjøps- eller omstruktureringsprosess overstiger din interesse i å beskytte ditt personvern. Vi vil beholde dine personopplysninger under evalueringen av potensielle oppkjøp eller omstrukturering av selskapet, og (i) i tilfelle oppkjøpet eller restruktureringen fullføres, i en periode på 10 år etter det (ii) Hvis overtakelsen eller restruktureringen ikke blir fullført, vil vi beholde personopplysningene i 1 år etter en slik beslutning. Dette gjelder også for en eventuell lengre periode dersom det kreves i henhold til lov. Hvis BEWI opphører å eksistere, for eksempel ved avvikling eller konkurs, vil dine personopplysninger slettes så lenge de ikke er pålagt å bli oppbevart for å overholde en juridisk forpliktelse.

Hvis BEWI blir kjøpt opp av et selskap eller splittes opp i forbindelse med en restrukturering, vil dine personopplysninger bli beholdt og behandlet av det overtakende selskapet i samsvar med denne personvernerklæringen, hvis du ikke får informasjon som sier noe annet i forbindelse med oppkjøpet.

NÅR DU BESØKER VÅR WEBSIDE

Vår webside bruker informasjonskapsler Vår informasjonskapselpolicy forklarer hva informasjonskapsler er, hvordan vi bruker dem, hvordan tredjeparter vi samarbeider med kan bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt og ytterligere informasjon om informasjonskapsler.

Du kan lese vår informasjonskapselpolicy her: Cookie Policy

HVOR KOMMER DINE PERSONOPPLYSNINGER FRA?

Personopplysningene som vi bruker om deg er data du har gitt oss. Vi kan også samle inn data fra andre kilder, for eksempel leverandører og myndigheter.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi beholder dine personopplysninger kun så lenge som det er nødvendig for formålene vi opprinnelig samlet dem inn for i samsvar med denne personvernerklæringen (se Vår behandling av dine personopplysninger). Når vi ikke lenger trenger å beholde dine data, vil vi fjerne dem fra våre systemer, databaser og sikkerhetskopier. Vi kan også være nødt til å beholde dine personopplysninger av andre grunner, for eksempel for å oppfylle juridiske krav eller for å ivareta våre juridiske interesser eller andre viktige samfunnsinteresser. Oppbevaringstiden avhenger av konteksten og kan ikke i alle tilfeller spesifiseres på forhånd.

MED HVEM DELER VI DINE PERSONLIGE DATA?

BEWI kan videreformidle dine personopplysninger til en tredjepart, som IT-leverandører og bedrifter som vi har et forretningsforhold med, med det formål å levere våre tjenester. Vi har inngått databehandleravtaler med disse partene. Vi deler dine data med Cision AB for distribusjon av pressemeldinger hvis du er en abonnent. Vårt nyhetsbrev blir sendt gjennom MailChimp, du kan lese vår personvernerklæring for nyhetsbrev her.

I visse tilfeller kan vi også bli nødt til å utlevere personopplysninger på forespørsel fra myndigheter, Oslo Børs eller tredjeparter i forbindelse med juridiske forpliktelser, rettssaker eller andre lignende prosesser. Dette kan gjøres på grunnlag av våre legitime interesser for å forebygge og oppdage kriminell aktivitet og beskytte våre juridiske rettigheter. Vi selger ikke dine personoppslysninger til noen andre

HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger behandles av BEWI innenfor EU/EØS. Noen av våre partnere kan behandle personopplysninger utenfor EU/EØS, i så fall benytter vi passende sikkerhetstiltak som kreves av EU-lovgivningen.

DINE RETTIGHETER

RETT TIL Å TILBAKEKALLE SAMTYKKE

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst hvis du har gitt ditt samtykke for en spesifikk type behandling. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger for det formålet du hadde gitt ditt samtykke til, og vil slette personopplysningene som kun ble behandlet på grunnlag av samtykket ditt.

RETTIGHET TIL TILGANG

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler disse opplysningene. Du har også rett til å få tilsendt en kopi av denne informasjonen.

RETT TIL RETTING OG SLETTING
Du har rett til å få rettet og supplert eventuelle unøyaktige data. I visse tilfeller har du også rett til å få slettet dine personopplysninger, for eksempel hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble samlet inn for.

RETT TIL Å GJØRE INNVENDINGER OG RETT TIL Å BEGRENSE BEHANDLING
Du har rett til å protestere mot at dine data blir brukt til direkte markedsføringsformål, samt der vi støtter oss på rettslig grunnlag av berettiget interesse for behandling av dataene. Du har også rett til å be om begrensning av dine personopplysninger, for eksempel hvis du mener at opplysningene er unøyaktige.

RETT TIL DATAOVERFØRBARHET
Du har rett til å få tilgang til de personlige dataene du har gitt oss når vår lovlige basis for behandlingen er samtykke eller for å oppfylle en kontrakt. Dataene vil bli levert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du har også rett til å be om at dataene blir overført til en annen databehandler der dette er teknisk mulig.

KLAGER
Hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å klage til vår personvernansvarlig via info@bewi.com eller til ditt lokale Datatilsyn.

VI BESKYTTER DINE PERSONLIGE DATA
Vi ønsker at du til enhver tid skal føle deg trygg med å gi oss dine personopplysninger. BEWI har derfor tatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Sikkerhetsbrudd rapporteres via interne mekanismer og til myndighetene når det er nødvendig. Dersom det oppstår et sikkerhetsbrudd som kan ha en vesentlig innvirkning på deg eller dine personopplysninger, for eksempel når det er en risiko for svindel eller identitetstyveri, vil vi kontakte deg for å informere deg om hva du kan gjøre for å begrense potensielle negative virkninger av bruddet.

Endringer til personvernerklæringen

BEWI har rett til enhver tid å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Når vi gjør endringer som ikke kun er formaterings- eller skrivefeilkorrigeringer, vil vi tydelig informere deg om disse endringene og hva de betyr for deg før de trer i kraft.

Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vår behandling av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter.

BEWI Invest
Attn. Ansvarlig for personvern og GDPR

Dyre Halses gate 1A,
7042 Trondheim, Norway

info@bewiinvest.com