Om selskapet

Engasjert og ansvarlig eier med et langsiktig industrielt perspektiv

Introduksjon til BEWI Invest

BEWI Invest er et industrielt investeringsselskap med et langsiktig perspektiv. Vi har eierinteresser i selskaper innen industri, eiendom og sjømat.

Vi tror på å være en engasjert og ansvarlig eier, og jobber med å utvikle virksomhetene i tett samarbeid med selskapsledelsen. Ved å kombinere gründer-mentaliteten i selskapene vi investerer i, med vår industrielle og finansielle erfaring, vil vi skape merverdier for samfunnet og eierne.

Våre to største investeringer er de børsnoterte selskapene BEWI ASA og KMC Properties, som begge ble grunnlagt av Bekken-familien, som er majoritetseier i BEWI Invest.

Vi sikter mot konsistent og attraktiv verdiskaping ved å kombinere tiår med industriell kunnskap og finansiell styrke, med sikte på
• Være en pådriver for bærekraftig utvikling
• Engasjert og ansvarlig eier med en sterk gründer-mentalitet og langsiktig perspektiv
• Nåværende eierskap innen industri, eiendom, sjømat og mindre spesialistselskaper
• Søker primært investeringer i små til mellomstore virksomheter med et sterkt vekstpotensial
• Sterk nordisk tilstedeværelse med unikt fotfeste langs sentrale kystregioner i Norge


Våre investeringskriterier

Industri

Hovedsakelig bedrifter innen industri, eiendom og sjømat

Sekulære trender

Selskaper som underbygger langsiktige sekulære trender med potensiale for videre vekst

Geografi

Nordiske selskaper med mulighet til å vokse med dem etter hvert som de ekspanderer internasjonalt

Bærekraftig

Bærekraftige konkurransefortrinn og/eller forretningsmodeller med en bærekraftsvinkling

Lønnsomhet

EBITDA-positive selskaper som generelt spenner fra små til mellomstore størrelser

Les mer om våre porteføljeselskap