Vår historie

Mer enn 40 år med industriell erfaring

BEWI Invest historie

BEWI Invest har mer enn 40 års industriell erfaring, kombinert med omfattende ekspertise fra M&A og kapitalmarkedstransaksjoner

1980 – 2014

Utvikling av unik industriell og operasjonell kompetanse

2014 – 2022

Utvikling av kompetanse innen M&As, kapitalmarkeder og internasjonale operasjoner

2022 –

Utvikling av et nordisk investeringsselskap

 • Grunnla BEWI på Frøya i 1980, og produserte fiskekasser til lakseoppdrettsnæringen
 • Diversifiserte virksomheten til isolasjonsløsninger
 • Opparbeidet erfaring innen verdikjedeutvikling, operasjonell dyktighet og effektiv produksjon

 • Nordisk ekspansjon
 • Vertikal integrasjon gjennom BEWIs oppkjøp av råvareprodusenten StyroChem
 • Børsnotering av BEWI og KMC Properties
 • Mer enn 40 M&A-transaksjoner gjennomført av porteføljeselskaper
 • Flere obligasjonsemisjoner i våre porteføljeselskaper
 • Bidro i den internasjonale utvidelsen av BEWI og KMCP
 • Utnytter +40 års erfaring fra drift, industri, M&A og kapitalmarkeder
 • Bredt nettverk av rådgivere, samt industrielle og finansielle kontakter for å støtte vekst og finansiering
 • Langsiktig perspektiv i nordiske selskaper innen industri, eiendom og sjømat