Nyheter • BEWI Invest og Nekkar investerer i FiiZK

  BEWI Invest og Nekkar investerer i FiiZK

  Vi i BEWI Invest og Nekkar samarbeider gjennom en felles investering i oppdrettsnæringen leverandør FiiZK  Denne strategiske investeringen sikrer en solid plattform og fortsatt investering innen akvakulturnæringen som en ledende leverandør av bærekraftige lukkede merdoppdrettsløsninger og akvakulturprogramvare OM FiiZK 🐟 Omsetning i 2022 på ~330 millioner kroner Tre forretningsenheter med nærmere 100 ansatte: ✔️Lukket merd:……

  Read more…

 • Åpenhetsrapportering

  Åpenhetsrapportering

  BEWI Invest tar sitt samfunnsansvar på alvor og er godt i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men dette er et arbeid som vil pågå over tid. I denne rapporten gir vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige……

  Read more…

 • BEWI Invest – lansering av rettet emisjon

  BEWI Invest – lansering av rettet emisjon

  BEWI Invest styrker sin satsning på sjømat gjennom kjøp av 44 prosent av SinkabergHansen Det vises til pressemelding datert 29. mars 2023 vedrørende avtale inngått av BEWI Invest AS («BEWI Invest») om å erverve 44,4 prosent av aksjene i SinkabergHansen AS («Transaksjonen») For å finansiere kontantvederlaget i Transaksjonen kunngjør BEWI Invest herved en planlagt rettet……

  Read more…