Porteføljeselskaper

Vi er stolte av å eie og utvikle sterke og viktige selskaper sammen med våre partnere

BEWI Invest

BEWI Invest søker etter langsiktigte investeringer i små og mellomstore nordiske selskaper, hvor man kan akselerere vekst og utnytte vår ekspertise og kompetanse for å styrke driften.

Selskapet har fire tiår med industriell-, operasjonell-, M&A- og kapitalmarkedserfaring fra drift og eierskap i de børsnoterte selskapene BEWI og KMCP som vil benyttes til å maksimere verdiskapningen ved nye investeringer.

 

BEWI Invest porteføljeselskaper


BEWI Invest har eierandeler i selskaper hovedsakelig innen industri, eiendom, sjømat og andre relaterte spesialistselskaper

Porteføljen er delt inn i tre hovedsegmenter:

  • En langsiktig kjerneportefølje av lønnsomme selskaper innenfor priortierte industrier, nåværende BEWI ASA (industri), SinkabergHansen (sjømat) og KMC Properties ASA (eiendom)
  • M&A plattformselskaper med mål om høy inorganisk vekst for etter hvert å inngå i porteføljen av langsiktige eierposisjoner. FiiZK og BEFORM inngår i dag i denne porteføljen
  • En portefølje av små og mellomstore lønnsomme spesialistselskaper med ambisjon om å videreutvikle disse til M&A plattformselskaper etter en første periode med fokus på organisk vekst

Ledende europeisk leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger notert på hovedlisten på Oslo Børs

Norges 9. største selskap innenfor havbruk. SinkabergHansen er et hel-integrert sjømatselskap med anlegg på kysten av Trøndelag og Helgeland.

Eiendomsselskap med fokus på industri- og logistikk eiendommer, notert på hovedlisten på Oslo Børs

Norsk produsent av sprøytestøpte plastprodukter til industrikunder

Norsk leverandør av lukkede stormerdsystemer, tekniske tekstiler og digitale løsninger til oppdrettsnæringen

Leverandør av mekaniske tjenester, tilbyr alle typer tjenester innen maskineri, senlager, sveising, overflatebehandling og montering

Utviklingsselskap etablert i 2019 for å utvikle universelle beskyttere for borerør (tubulars) til olje- og gasssektoren

Et ferskvare-sampakkingsselskap, med ambisjon om å bli Norges foretrukne partner innen utvikling og levering av ferdigvarer

Utviklingsselskap, etablert i 2022, med fokus på å utvikle lukkede merder for oppdrett av fisk og multitrofisk akvakultur. Har søkt om 4 FoU-tillatelser

Spesialisert leverandør av prosessventiler og aktuatorer, bistår også kunder med kjøp av prosessutstyr og teknisk avklaring

Divesteringer


Fra tid til annen vil vi også kunne gjøre realiseringer og divesteringer i våre porteføljeselskaper. Vi gjør løpende vurderinger av våre eierskap både på strategisk, operativt og finansiellt grunnlag.

Følgende selskaper har vi solgt ut av vår portefølje i BEWI Invest siden 01.01.2023

Frøya Laks

Etablert høsten 2022 som en partnerskapsplattform for å drive videre og styrke sjømatsamarbeidet i Midt-Norge

Solgte vår andel i selskapet til Frøy Kapital august 2023

Nordisk e-handelsselskap innen profesjonell hårpleie og tilbehør, basert i Lund, Sverige

Solgte vår andel i selskapet til Kastor Invest i august 2023