Skaper verdier for samfunn og eiere

Engasjert og ansvarlig eier med et langsiktig industrielt perspektiv

Et industrielt investeringsselskap

Vi investerer hovedsakelig i nordiske selskaper innen industri, eiendom, sjømat og andre utviklingsselskaper der vi ser synergier på tvers av porteføljen. Våre tre største investeringer er de børsnoterte selskapene BEWI ASA, den privateide sjømatprodusenten SinkabergHansen AS og det børsnoterte eiendomskonsernet KMC Properties ASA.

Vi søker å være langsiktige eiere i små til mellomstore lønnsomme selskaper innenfor utvalgte bransjer og nisjer. For oss er det stor forskjell på å investere i selskaper og å skape verdi ved å utvikle selskaper sammen.

Langsiktig eierskap

Vi har et langsiktig perspektiv i alt vi gjør

En tydelig ESG-agenda med fokus på ressurseffektivitet

Gjennom et engasjert og ansvarlig eierskap jobber BEWI Invest kontinuerlig mot ressurseffektivitet, med sikte på å bruke mindre materialer og energi, redusere avfall og gjenbruke og resirkulere mer

Kan vi utvikle og skape verdier sammen?

Vi tror på å skape verdier sammen, ved å kombinere industriell kompetanse med finansiell styrke og erfaring fra kapitaltransaksjoner