Category: Okategoriserade

Åpenhetsrapportering

BEWI Invest tar sitt samfunnsansvar på alvor og er godt i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men dette er et arbeid som vil pågå over tid. I denne rapporten gir vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige… Continue reading Åpenhetsrapportering

Generalforsamling i BEWI Invest

Bølgen

Informasjon vedrørende registrering, påmelding og innlogging Se link under for registrering/ påmelding til ordinær generalforsamling i BEWI Invest AS tirsdag 6. juni kl. 1200.  Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 5. juni kl. 23:59. Innlogging skjer via Euronext VPS (link), Ref.nr. og PIN-kode er tilsendt på e-post, via VPS eller pr. post.… Continue reading Generalforsamling i BEWI Invest

Gjennomføring av transaksjon i SinkabergHansen

BEWI Invest + SinkabergHansen Vi har gleden av å kunngjøre at transaksjonen med 44,4% av SinkabergHansen nå er endelig gjennomført. Kjøpesummen for BEWI Invests eierandel i SinkabergHansen er 2,2 milliarder kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalverdi på SinkabergHansen, på 100 % basis, på 5,0 milliarder kroner.  Vi er naturligvis svært stolte over å bli en… Continue reading Gjennomføring av transaksjon i SinkabergHansen

BEWI Invest – Vellykket gjennomføring av rettet emisjon

BEWI Invest – Vellykket gjennomføring av rettet emisjon Det vises til pressemeldingen fra BEWI Invest AS (“BEWI Invest” eller “Selskapet”) publisert 29. mars 2023 om avtale om kjøp av 44,4 % av aksjene i SinkabergHansen AS (“Transaksjonen”), og pressemeldingen publisert 17. april 2023 om en påtenkt rettet emisjon av nye ordinære B-aksjer. Selskapet har gleden… Continue reading BEWI Invest – Vellykket gjennomføring av rettet emisjon

BEWI Invest – lansering av rettet emisjon

Bølgen

BEWI Invest – Lansering av rettet emisjon Det vises til pressemelding datert 29. mars 2023 vedrørende avtale inngått av BEWI Invest AS (“BEWI Invest”) om å erverve 44,4 prosent av aksjene i SinkabergHansen AS (“Transaksjonen”) For å finansiere kontantvederlaget i Transaksjonen kunngjør BEWI Invest herved en planlagt rettet emisjon for å innhente et bruttoproveny på… Continue reading BEWI Invest – lansering av rettet emisjon

BEWI Invest styrker sin satsning på sjømat gjennom kjøp av 44 prosent av SinkabergHansen

BEWI Invest styrker sin satsning på sjømat gjennom kjøp av 44 prosent av SinkabergHansen BEWI Invest, et industrielt eierselskap og majoritetseier av det noterte selskapet BEWI ASA, styrker sin satsning på sjømat og går inn som eier av 44 prosent av oppdrettsselskapet SinkabergHansen gjennom en avtale om kjøp av eierposten til søsknene Berg-Hansen. Berg-Hansen-familien får… Continue reading BEWI Invest styrker sin satsning på sjømat gjennom kjøp av 44 prosent av SinkabergHansen