BEWI Invest – Lansering av rettet emisjon

Det vises til pressemelding datert 29. mars 2023 vedrørende avtale inngått av BEWI Invest AS (“BEWI Invest”) om å erverve 44,4 prosent av aksjene i SinkabergHansen AS (“Transaksjonen”)

For å finansiere kontantvederlaget i Transaksjonen kunngjør BEWI Invest herved en planlagt rettet emisjon for å innhente et bruttoproveny på NOK 500 – 700 millioner (“Rettet Emisjon”) ved utstedelse av nye ordinære B-aksjer i BEWI Invest (“Nye Aksjer”). BEWI Invest har allerede mottatt bindende forhåndstilsagn fra nye og eksisterende investorer som overstiger NOK 500 millioner i den rettede emisjonen.

Tegningskursen per nye aksje i den rettede Emisjonen er NOK 410. Det endelige antallet nye aksjer som skal utstedes og tildeles vil bli fastsatt av BEWI Invests styre på grunnlag av og etter gjennomføring av bookbuilding-prosessen, med forbehold om godkjenning av en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes rundt 24. april 2023.

Søknadsperioden for den rettede emisjonen starter 17. april 2023 kl. 09.00 CEST og avsluttes 21. april 2023 kl. 16.30 CEST. BEWI Invest kan imidlertid etter eget skjønn og i samråd med Tilretteleggerne (som definert nedenfor) forlenge eller forkorte søknadsperioden når som helst og av hvilken som helst grunn med kort eller uten varsel.

Den rettede emisjonen er rettet mot norske og internasjonale investorer, med forbehold om gjeldende unntak fra relevante krav til registrering, innlevering og prospekt, og med forbehold om andre gjeldende salgsrestriksjoner. Minste søknads- og tildelingsbeløp er satt til motverdien av EUR 100 000 (med visse gjeldende unntak).

Oppgjør av den rettede emisjonen på grunnlag av levering mot betaling forventes å finne sted rundt 9. mai 2023, og skal tilrettelegges gjennom en forhåndsfinansieringsordning mellom BEWI Invest og tilretteleggerne.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, opptrer som finansiell rådgiver for BEWI Invest i forbindelse med Transaksjonen, og DNB Markets, Carnegie AS, SpareBank 1 Markets AS og Danske Bank, Norwegian Branch, opptrer som joint bookrunners i forbindelse med den Rettede Emisjonen (“Tilretteleggerne”).

Arntzen de Besche Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for BEWI Invest i forbindelse med Transaksjonen og den Rettede Emisjonen. Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Tilretteleggerne i forbindelse med den Rettede Emisjonen.

Kontakter:

Bjørnar André Ulstein, CEO BEWI Invest, +47 402 30 785

Om BEWI Invest

BEWI Invest er en norsk industriell eier med en portefølje av høy kvalitet hovedsakelig bestående av selskaper innen industri, eiendom og sjømat. Selskapet har et langsiktig perspektiv og kan vise til gode resultater når det gjelder verdiskaping og vekst. Gjennom aktivt og ansvarlig eierskap har BEWI Invest bidratt til vekst og verdiskaping i sine porteføljeselskaper med bærekraft i fokus.

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikten etter verdipapirhandelloven § 5-12.