Portal for varsling

Varsling

Vi har etablert et system for å håndtere interne og eksterne varsler anonymt. Gjennom Integrity Complylog er det mulig å sende inn anonyme varsler 

Samfunnet er tjent med at alle som sitter på verdifull kunnskap, har vid ytringsfrihet. Derfor har ytringer som bidrar til å rette opp i kritikkverdige forhold, stor betydning. Varslingsregelverket skal sikre denne ytringsfriheten og samtidig bidra til å beskytte arbeidstakere og andre som sier fra om kritikkverdige forhold.

For virksomheter er varsling en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Gjennom varsling kan virksomheten avdekke og forbedre kritikkverdige forhold. God håndtering av varsling kan styrke tilliten og omdømmet.

I tillegg til at varslingssystemet vårt er tilgjengelig via QR-koden ovenfor er det også mulig å trykke seg inn via denne linken.

Kontakter:

Bjørnar André Ulstein, CEO BEWI Invest, +47 402 30 785