Redegjørelse etter åpenhetsloven

Denne redegjørelsen gjelder for 2023 og er offentliggjort i tråd med kravene etter åpenhetsloven.

BEWI Invest tar sitt samfunnsansvar på alvor og har implementert Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) som en del av vår strategi. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er satt i system, og oppdateres løpende. I denne rapporten gir vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige vurderinger av risikoer som har vært i 2023. Vi ser på dette som første steg i det større bærekrafts arbeidet vårt. Det er viktig for oss å ivareta menneskerettigheter og etterlevelse av lovverk i tråd med åpenhetsloven, samtidig veileder dette oss i videre ESG-rapportering i årene fremover.

Redegjørelsen gjelder for konsernet BEWI Invest, som inkluderer datterselskapene BEWI ASA og Frøya Invest AS med sine datterselskaper.

Klikk her for å komme til rapporten (åpnes i ny fane)

Kontakter:

Bjørnar André Ulstein, CEO BEWI Invest, +47 402 30 785