BEWI Invest og Nekkar investerer i FiiZK

Vi i BEWI Invest og Nekkar samarbeider gjennom en felles investering i oppdrettsnæringen leverandør FiiZK 

Denne strategiske investeringen sikrer en solid plattform og fortsatt investering innen akvakulturnæringen som en ledende leverandør av bærekraftige lukkede merdoppdrettsløsninger og akvakulturprogramvare

OM FiiZK 🐟

Omsetning i 2022 på ~330 millioner kroner

Tre forretningsenheter med nærmere 100 ansatte:

✔️Lukket merd: Lukkede merdløsninger for oppdrett med 20 installerte systemer

✔️Beskyttelse: Tekniske tekstiler, inkludert presenningsbaserte produkter som luseskjørt

✔️Digital: Programvareprodukter for havbruksplanlegging, optimalisering og analyse med produktene Horizon, Omnia og CTRL

TRANSAKSJON:

Nekkar 39% og BEWI Invest 41% blir de to største aksjonærene i FiiZK

Nekkar investerer totalt 50 millioner kroner:
25 millioner kroner i kontanter og 25 millioner tingsinnskudd gjennom overføring av sjøstjerner

Bewi Invest investerer 25 millioner kroner i kontanter og andre eksisterende minoritetsaksjonærer vil investere 10 millioner kroner i kontanter

BEWI Invest og Nekkar vil ta aktive roller i utviklingen av FiiZK🐟🇳🇴

Kontakter:

Bjørnar André Ulstein, CEO BEWI Invest, +47 402 30 785